کل ویدئوها تاکنون: ۳۵۸۲۳۵۸ ویدئو

کلاس اولی های آموزشگاه نیایش پاقلات

اغاز سال تحصیلی با حضور کلاس اولی ها در مدارس منطقه اشکنان کلاس اولی های آموزشگاه نیایش پاقلات