کل ویدئوها تاکنون: ۱۴۵۲۵۸۰ ویدئو

توپخانه سنگین روسیه در مانور سنتر-2019

توپخانه سنگین روسیه در مانور سنتر-2019