کل ویدئوها تاکنون: ۳۲۱۶۴۴۹ ویدئو

سیستمهای انتقال نوری POTN با قابلیت ROADM تا نرخ 100G

طراحی و ساخت سیستمهای انتقال نوری POTN با قابلیت ROADM تا نرخ 100G - پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات سیستمهای انتقال نوری POTN با قابلیت ROADM تا نرخ 100G