کل ویدئوها تاکنون: ۳۱۹۸۳۷۵ ویدئو

نورا نراقی، نخستین قهرمان موتور کراس زنان ایران

نورا نراقی، 29 ساله، از چهار سالگی موتورسواری را از پدرش، مهرشاد نراقی، قهرمان سابق موتورسواری ایران آموخت.نورا نراقی:بعد از قهرمانی موتورکراس در سال 88 به خبرنگاری فرانسوی گفتم دوست دارم روزی مسابقه اشلی فایلک (Ashley Fiolek) را ببینم.اشلی فایلک موتورسوار ناشنوای آمریکایی در چها