کل ویدئوها تاکنون: ۱۴۶۷۸۱۷ ویدئو

کالبدشکافی آیفون 11 پرو مکس - زومیت

در فاصلهzwnjی چند روز پس از معرفی آیفون 11 پرو مکس، نخستین کالبدشکافی این گوشی در یوتیوب منتشر شده نشان میzwnjدهد این گوشی از باتری 25 درصد بز

تازه ترین ویدئوها