کل ویدئوها تاکنون: ۳۱۹۴۸۴۶ ویدئو

کالبدشکافی آیفون 11 پرو مکس - زومیت

در فاصلهzwnjی چند روز پس از معرفی آیفون 11 پرو مکس، نخستین کالبدشکافی این گوشی در یوتیوب منتشر شده نشان میzwnjدهد این گوشی از باتری 25 درصد بز