کل ویدئوها تاکنون: ۳۲۱۹۴۹۰ ویدئو

خاطره - سیاوش قمیشی

میرم از شهر تو با یه کوله بار از خاطره دل من مونده پیشت گرچه پاهام مسافره میگذره همراه جاده یاد تو از تو خیالم توی راه دریغ از ابری که بباره واسه حالم راه میفتم بی هدف مقصد راهو نمیدونمکاش میشد آروم بگیرم ولی افسوس نمیتونمکو یه قاصدک تو جاده که بشه همسفر من من یه قصه ام که جدایی