کل ویدئوها تاکنون: ۲۴۳۱۵۶۶ ویدئو

شروع بازی سیاه : دفاع فرانسوی 1 (e4)

دفاع فرانسوی و سیسیلی متداول ترین دفاع ها در برابر حرکت e4 سفید می باشند. در این ویدئو یاد میگیرید که چگونه دفاع فرانسوی را درست و صحیح بازی کنید, یادتان باشد خشت اول در شروع بازی گذاشته می شود و اگر در اغاز بازی اشتباهی انجام دهید یا ضعیف عمل کنید در مراحل بعدی دچار مشکلات زیادی می شود علی الخصوص با مهره سیاه!