کل ویدئوها تاکنون: ۳۱۷۳۷۶۸ ویدئو

جامعه ای که منتقدش نقد پذیر باشد مارو به جای دستی میبرد

  • سياسي
  • 9
  • 1
  • چهارشنبه ۲۷ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۲:۴۷:۳۳
  • خبر داغ - آپارات
  • داغ کن