کل ویدئوها تاکنون: ۱۴۶۵۴۸۱ ویدئو

ریزش کوه در نزدیکی تبریز دهها خانه را تخریب کرد

دهها خانه و واحد مسکونی در شهر باغمیشه در نزدیکی شهر تبریز تخریب شد

تازه ترین ویدئوها