کل ویدئوها تاکنون: ۳۱۴۸۲۱۱ ویدئو

برد هشت بر صفر گرایی در مقابل حریف کره ای

برد هشت بر صفر گرایی در مقابل حریف کره ای در رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی جهان