کل ویدئوها تاکنون: ۳۱۹۴۸۴۷ ویدئو

سیر تا پیاز ماجرای خط اعتباری 15 میلیاردی پیشنهادی فرانسه

"سیر تا پیاز ماجرای خط اعتباری 15 میلیاردی پیشنهادی فرانسه و علت مخالفت‌ها با این پیشنهاد"

"رامین مهمانپرست" سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه و کارشناس مسائل بین الملل تشریح کرد.