کل ویدئوها تاکنون: ۱۴۸۸۱۲۴ ویدئو

کار تریپ ساز چیه

مقداد ناطقی هم بنیانگذار تریپ ساز در گفت و گویی با بی تیتر از استارتپش میگوید تریپ ساز بستری فراهم کرده است تا مسافرین برای اینکه quotسفر