کل ویدئوها تاکنون: ۱۳۱۳۷۳۴ ویدئو

خلاصه بازی سوئیس 1 - جمهوری ایرلند 1 (مقدماتی یورو)

خلاصه بازی سوئیس - جمهوری ایرلند (مقدماتی یورو) گروه D

تاریخ برگزاری 14 شهریور