کل ویدئوها تاکنون: ۱۶۳۲۳۳۲ ویدئو

گاوبازی خون بار در اسپانیا

گاوی که در فستیوال گاوبازی کاپاروسو در شمال اسپانیا از روی دیوار پرید و به سوی مردم حملهzwnjور شد گاو که یک نفر را زخمی کرده بود از شهر بیرون