کل ویدئوها تاکنون: ۱۳۱۴۱۰۸ ویدئو

حرکات و واکنش های عجیب بوریس جانسون در پارلمان

پارلمان انگلیس با درخواست نخستzwnjوزیر برای برگزاری انتخابات زودهنگام مخالفت کرد بوریس جانسون که در تلاش برای خروج از اتحادیه اروپا laquoبا