کل ویدئوها تاکنون: ۳۵۷۹۷۹۵ ویدئو

نشاندن هواپیمای خلبان ناتو و اجازه ندادن به عبو از آسمان ایران

نشاندن هواپیمای خلبان ناتو و اجازه ندادن به عبو از آسمان ایران امیر اسماعیلی روایتی جالب از نشاندن هواپیمای خلبان ناتو و اجازه ندادن به عبور هواپیمای مرکل از آسمان ایران تعریف میکند

تازه ترین ویدئوها