کل ویدئوها تاکنون: ۳۲۲۲۶۰۲ ویدئو

گردشگری اصفهان قسمت 8 مسجد جامع عتیق اصفهان-بخش سوم

در این قسمت بنای جنوب شرقی یا کتابخانه مسجد جامع اصفهان خدمت دوستان ارائه میشود هفته آینده تصاویر و توضیحات شبستان سلجوقی را ارائه میکنم گردشگری اصفهان قسمت 8 مسجد جامع عتیق اصفهان-بخش سوم