کل ویدئوها تاکنون: ۱۳۲۵۱۱۸ ویدئو

مستند کوانتوم قسمت 2

قسمت دوم تاریخچه کوانتوم.قسمت قبل داخل کانال هست فزیک_کوانتوم_سیاه چاله_ماده تاریک_ مستند کوانتوم قسمت 2

تازه ترین ویدئوها