کل ویدئوها تاکنون: ۳۱۹۰۰۵۶ ویدئو

فحش ندهید!_ دعوای کارشناس های بی بی سی به دلیل بی ادبی یکی از آنها!

مجتبی واحدی تحلیلگر مسائل سیاسی شبکه بی بی سی فارسی، در یکی از برنامه های این شبکه با بی ادبی کردن به کارشناس دیگر، برنامه را بهم ریخت و با این کارشناس درگیری لفظی پیدا کرد. فحش ندهید!_ دعوای کارشناس های بی بی سی به دلیل بی ادبی یکی از آنها!