کل ویدئوها تاکنون: ۲۸۹۶۶۲۴ ویدئو

5 گل برتر هفته اول بوندسلیگا

نگاهی به 5 گل برتر هفته اول بوندسلیگا در فصل 20-2019