کل ویدئوها تاکنون: ۱۳۲۴۸۰۴ ویدئو

ثواب خواندن دو ایه اخر سوره بقره

یک ویدیو دیگر با عنوان ثواب خواندن دو ایه اخر سوره بقره از تماشاچی