کل ویدئوها تاکنون: ۱۳۱۴۲۲۹ ویدئو

سوره التکویر با صدای دلنشین استاد عبدالباسط

یک ویدیو دیگر با عنوان سوره التکویر با صدای دلنشین استاد عبدالباسط از تماشاچی