کل ویدئوها تاکنون: ۳۲۰۰۵۴۱ ویدئو

کارتون گربه سگ دوبله فارسی | فصل سوم | قسمت 8

گربه سگ، داستان دو برادر به هم چسبیده (گربه و سگ) است که دارای دو بعد هوشیاری و عاطفی هستند. گربه سگ از والدین خود که یک قورباغه و یک موجود پاگنده توسط گردباد جدا شدند. مکان زندگی گربه سگ در خانه ای در حومه نیربورگ است. خانه گربه سگ نیمی به شکل ماهی و نیمی به شکل استخوان است که آ