کل ویدئوها تاکنون: ۳۱۶۶۹۰۴ ویدئو

شکست خوردن Big Cheese از آلبرت وسکر

  • بازي
  • 5
  • 1
  • چهارشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۱:۳۰:۱۶
  • سی کلیپ
  • داغ کن

آلبرت با اینکه بد شانسی آورد و گلوله نداشت بازم به مبارزه ادامه داد بدون استفاده از قدرت و سرعت و حرکات رزمی و مهارتش Big Cheese رو شکست داد و اصلا صدمه نخورد. آلبرت وسکر همینه دیگه هوم هوم هوم هوم هوم. شکست خوردن Big Cheese از آلبرت وسکر