کل ویدئوها تاکنون: ۱۲۶۱۱۴۸ ویدئو

فیلم گرفته شده توسط تروریست های جیش العزه از بمباران خودشان توسط ارتش سوریه

فیلم گرفته شده توسط تروریست های جیش العزه از بمباران خودشان توسط ارتش سوریه در حومه شمال حماه