کل ویدئوها تاکنون: ۳۲۰۰۰۰۸ ویدئو

انفجار تماشایی سه برج خنک‌کننده قدیمی نیروگاه در بریتانیا

انفجار تماشایی سه برج خنک‌کننده قدیمی نیروگاه در بریتانیا