کل ویدئوها تاکنون: ۱۳۱۲۰۵۵ ویدئو

کتک زدن وحشیانه یک بی خانمان سیاهپوست توسط پلیس آمریکا

کتک زدن وحشیانه یک بی خانمان سیاهپوست توسط پلیس آمریکا