کل ویدئوها تاکنون: ۱۳۲۳۰۵۹ ویدئو

لحظه سقوط یک چترباز نظامی به زمین

یک چتر باز نظامی پس از آنکه هنگام تمرین چتربازی بر اثر از دست دادن کنترل به زمین سقوط کرد بطور معجزه آسایی از مرگ گریخت. این چترباز که هویتش مشخص نشده یکی از اعضای تیم سلطنتی پرنسس ولز بود که ناگهان از ارتفاع 5000 فوتی به زمین سقوط کرد. بنا به گزارش رسانه های محلی ولز این چترباز