کل ویدئوها تاکنون: ۲۱۵۹۱۲۸ ویدئو

سمعکی که حامی خرید

آقا رامین که دستفروشی دوره گرد بود دختری هفت ساله ای داره که از بدو تولد مشکل کم شنوایی در هر دو گوش داشته و متاسفانه تا قبل از رفتن به مدرسه خانواده متوجه این موضوع نشدن. مربی بهداشت مدرسه بلافاصله بعد از فهمیدن مشکل فاطمه به خانواده این دختر کوچولو گفته بود که: \" او برای