کل ویدئوها تاکنون: ۲۱۵۱۶۴۳ ویدئو

امیر را بردن+کپشن

واییییی امیررو بالاخره باهاش چشم تو چشم شدم از پشت شیشه این ماشینه و انقدر جیغ زدیم همه و نمیذاشتیم ماشین حرکت کنه که کاشانی عصبانی شد هممون هل داد عقب ولی فقط رهام چون پشت امیر اومد من ندیدمش نمیدونم چا انقدر هل شدم ندیدمش خخخ ولی انقدر به شیشه این ماشینه مشت زدم دستام درد گرفت

تازه ترین ویدئوها