کل ویدئوها تاکنون: ۱۳۲۸۲۰۵ ویدئو

انفجار وحشتناک مخزن گاز پراید در جایگاه سوخت شهر میانه

انفجار وحشتناک مخزن گاز پراید در جایگاه سوخت شهر میانه