کل ویدئوها تاکنون: ۳۱۹۹۸۵۴ ویدئو

انجام تست آمنیوسنتز در چه شرایطی ضرورت دارد؟ | دکتر رضا گرامی

دکتر رضا گرامی متخصص رادیولوژیفوق تخصص سونوگرافی بارداریرتبه برتر بورد CTSCAN و MRIاکوی قلب جنین ، اسکن آنومالی ، NT و آمنیوسنتزعضو هیئت علمی دانشگاه و مدرس انجمن رادیولوژی انجام تست آمنیوسنتز در چه شرایطی ضرورت دارد؟ | دکتر رضا گرامی