کل ویدئوها تاکنون: ۱۲۶۱۴۰۹ ویدئو

تشخیص بررسی های غربالگری چقدر می تواند موثر باشد؟ | دکتر رضا گرامی

دکتر رضا گرامی متخصص رادیولوژیفوق تخصص سونوگرافی بارداریرتبه برتر بورد CTSCAN و MRIاکوی قلب جنین ، اسکن آنومالی ، NT و آمنیوسنتزعضو هیئت علمی دانشگاه و مدرس انجمن رادیولوژی تشخیص بررسی های غربالگری چقدر می تواند موثر باشد؟ | دکتر رضا گرامی