کل ویدئوها تاکنون: ۱۶۵۳۰۵۸ ویدئو

جان ای پسر - میرمفتون - افغانی

آهنگ زیبای افغانی جان ای پسر با صدای میرمفتون همراه با آوازخوانی پسرش// آهنگ افغانی جان ای پسر از میر مفتون جان ای پسر - میرمفتون - افغانی