کل ویدئوها تاکنون: ۱۲۹۰۶۶۴ ویدئو

مستندی در مورد ماموستا ملا قادر قادری امام جمعه پاوه وکتاب ماموستا

مستندی در معرفی شخصیت حاج ماموستا ملاقادر قادریامام جمعه محترم و محبوب شهرستان پاوه و بیان دیدگاههای رهبر معظم انقلاب وفرماندار محترم پاوه جناب ایده پور وتقدیم یک جلد از کتاب ماموستا به رهبر معظم انقلاب توسط حاج ماموستا قادری مستندی در مورد ماموستا ملا قادر قادری امام جمعه پاوه

تازه ترین ویدئوها