کل ویدئوها تاکنون: ۱۲۹۰۷۵۸ ویدئو

مدح زیبای امیرالمؤمنینع در حضور رهبر انقلاب

ویدئویی از مدح زیبای حضرت امام علی(ع) توسط صابر خراسانی در حضور رهبر انقلاب را مشاهده می کنید. مدح زیبای امیرالمؤمنینع در حضور رهبر انقلاب