کل ویدئوها تاکنون: ۲۸۹۶۶۲۱ ویدئو

برگزاری جشن غدیر در هند

برگزاری جشن غدیر در هند مردم هند در شهرهایی مانند دهلی نو، بمبئی، لکنهو، حیدرآباد و امروهه عید سعید غدیر را جشن گرفتند. برگزاری جشن غدیر در هند