کل ویدئوها تاکنون: ۱۲۹۰۴۵۰ ویدئو

توقف مسابقه فوتبال به دلیل هجوم زنبورها به پرچم کرنر

یک مسابقه فوتبال در لیگ برزیل به دلیل هجوم زنبورها به پرچم کرنر برای دقایق زیادی متوقف شد. توقف مسابقه فوتبال به دلیل هجوم زنبورها به پرچم کرنر