کل ویدئوها تاکنون: ۳۱۹۹۸۵۴ ویدئو

RTAFLOW UW گروت پایه سیمانی زیر دریا

ملات تعمیراتی و گروت پایه سیمانی زودگیر مخصوص استفاده در زیر دریاRTAFLOW UW:Setting time: initial 20 minutesCompressive strength : 45 MPa _ 28daysTensile bond strength: 2.5 MPaFresh wet density: 1.9 g/cm3Bonding strength: 22 MPaFlow: 7 cmW/P: 35% by weightتماس:0912061008009124873