کل ویدئوها تاکنون: ۲۱۵۸۷۷۱ ویدئو

واکنش شیمیایی جوش شیرین باسرکه

جوش شیرین : بی کربنات سدیم یک محصول چند منظوره است که می تواند در طیف گسترده ای از کاربردها از صنایع شوینده و محصولات خانگی و بهداشتی، صنایع غذایی و خوراک حیوانات استفاده شود. سرکه: کلمهاستیکاز واژه لاتیناستوممی آید که به معنایسرکهاست. مردم معمولا فرم رقیق اسید استیک راسرکهمی دان