کل ویدئوها تاکنون: ۱۹۷۸۵۷۶ ویدئو

سفر شیرکانی مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی به سیستان و بلوچستان

سفر علی شیرکانی مدیرعامل (سرپرست) صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر به استان سیستان و بلوچستان سفر شیرکانی مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی به سیستان و بلوچستان