کل ویدئوها تاکنون: ۲۹۵۰۴۱۹ ویدئو

مستند ثمرقند - رو ورکرده ی بیرجند

مستند laquoثمرقندraquo درباره شیرینی های محلی و سنتی کشور است در هر قسمت جاذبه های گردشگری، تاریخی و طبیعی هر استان و شهر معرفی و مخاطبان با ج