کل ویدئوها تاکنون: ۱۳۲۷۹۴۹ ویدئو

آموزش فرم 5 تکواندو

آموزش فرم 5 تکواندو تگوک او جانگ توسط مربی کره ای آموزش فرم 5 تکواندو