کل ویدئوها تاکنون: ۳۵۸۳۰۷۶ ویدئو

آموزش فرم 7 تکواندو

آموزش فرم 7 تکواندو تگوک چیل جانگ توسط مربی کره ای آموزش فرم 7 تکواندو