کل ویدئوها تاکنون: ۲۸۹۷۰۰۵ ویدئو

ماسک ارتفاع Gorge

ماسک ارتفاع Gorge : ماسک ارتفاع جزء جدیدترین محصول در زمینه افزایش میزان کارایی و بازده تمرینات ورزشکاران حرفه ای می باشد. به طور کلی اکسیژن و میزان تبادل اکسیژن در شش ها اصلی ترین عامل در هر نوع برنامه تمرینی در هر ورزشی بود. امروزه مربیان حرفه ای، برگزاری اردوهای ورزشی در مناطق