کل ویدئوها تاکنون: ۱۳۲۸۴۷۶ ویدئو

تمجید فدارسیون جهانی والیبال از عملکرد موسوی

فدراسیون جهانی والیبال با انتشار کلیپی کوتاه از عملکرد سید محمد موسوی در مرحله اول مسابقات انتخابی المپیک تمجید کرد. تمجید فدارسیون جهانی والیبال از عملکرد موسوی