کل ویدئوها تاکنون: ۲۸۹۶۶۲۴ ویدئو

طرح توجیهی تولید رنگ پایه آبی

شرکت مهندسین مشاور مطصا (مهندسین مشاور طرح ریزی صنایع) با هدف ارائه خدمات مشاوره سرمایه گذاری و تامین مالی مطالعات امکان سنجی و طرح توجیهی