کل ویدئوها تاکنون: ۱۳۲۳۰۵۹ ویدئو

لحظه پودر شدن خودرو پر از نظامیان سعودی توسط موشک انصارالله یمن

لحظه پودر شدن خودرو پر از نظامیان سعودی توسط موشک انصارالله یمن در شرق جحفان