کل ویدئوها تاکنون: ۱۲۹۰۶۶۴ ویدئو

تارومار کردن تروریست القاعده در حومه ادلب توسط جنگنده های ارتش سوریه

تارومار کردن تروریست القاعده در حومه ادلب توسط جنگنده های ارتش سوریه

تازه ترین ویدئوها