کل ویدئوها تاکنون: ۲۱۸۴۸۲۲ ویدئو

ویزیت و مشاوره در سینا

آدرس: خیابان دولت، بین اختیاریه و محسنیان، ساختمان پزشكان سینا، پ١١٢، ط٣، واحد 10، مركز تخصصی دندانپزشكی سینا 22774070-26651246-40227012 ویزیت و مشاوره در سینا